PROJEKT

Unge på erhvervsakademiuddannelser

Projektleder

Andreas Pihl Kjærsgård

Seniorkonsulent
+45 22 99 47 98

Der har i de seneste år været politisk fokus på at udligne de regionale forskelle i Danmark. Et spørgsmål har været, om de regionale forskelle kan udlignes ved at øge antallet af studiepladser uden for de største byer.

Danske Erhvervsakademier har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om at bidrage til vidensgrundlaget om de geografiske bevægelser og studievalgsmønstrene for studerende på erhvervsakademiuddannelserne.