PRESSEMEDDELELSE

Universiteter udbygger støtte til studerende - men rammer de rigtigt?

03/11 2015

Universiteterne optager i dag en langt større andel af en ungdomsårgang som studerende end tidligere. Mens universiteterne i starten af 1990’erne optog ca. 7500 nye studerende hvert år, var optaget i 2015 steget til knap 29.000 nye studerende. Samtidig med at gruppen af studerende er blevet større og mere bredt sammensat, er universiteterne i stigende grad begyndt at etablere forskellige tilbud om støtte til studerende.

Danmarks Evalueringsinstitut har i en ny undersøgelse kortlagt de såkaldte studenterservicer og undersøgt, hvilke udfordringer hos de studerende, tilbuddene forsøger at imødekomme. Rapporten ”Studenterservicer” offentliggøres 3. november 2015.

Studerende udfordret på flere fronter

Flere typer af udfordringer trænger sig på hos de studerende og medfører en risiko for frafald og forsinkelser i deres studier. For studerende fra ikke-uddannelsesvante hjem kan det være svært at knække den akademiske kode, som fx indebærer at opøve gode læsestrategier, strukturere sin tid og få en identitet som studerende. Andre kan have vanskeligheder, som bunder i de faglige kompetencer, de har med fra gymnasiet, fx skrivekompetencer og matematiske færdigheder. Men også mere personlige udfordringer, som stress og alvorlige livsbegivenheder, kan gøre det svært for nogle studerende at fokusere på studierne.

Tilbud bør tjekkes for relevans og for om de rammer målgruppen

”Universiteterne gør et stort stykke arbejde med at tilbyde en bred vifte af tilbud - fra kurser i litteratursøgning og skrivekurser til coachingsamtaler og mentorordninger”, forklarer chefkonsulent Tue Vinther-Jørgensen.

Han peger dog også på, at universiteterne bør kigge deres tilbud efter med kritiske øjne – både for at sikre, at de har de tilbud, som de studerende har brug for, og for at sikre, at deres tilbud når de studerende, som har mest brug for hjælp:

”Universiteterne er generelt tilbageholdende med at opsøge specifikke målgrupper med målrettede tilbud – til dels af frygt for at stigmatisere fx studerende fra ikke-uddannelsesvante hjem. Her peger vi på, at universiteterne med fordel kan overveje, om de skal være mere opsøgende for i højere grad at nå ud til de studerende, som for alvor har brug for støtte," siger Tue Vinther-Jørgensen.