Pressemeddelelse

At være meget afklaret med studievalget vaccinerer unge mod at droppe ud af deres uddannelse

28/11 2018

Kimen til frafaldet på de videregående uddannelser bliver grundlagt lang tid inden rusturen. Hvor afklarede de studerende er med deres studievalg, når de sender ansøgningen, trækker spor lang tid efter opstarten på uddannelsen.

Jo mere afklaret du er med dit valg af studie, jo mindre risiko er der for, at du senere dropper ud. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), som har set på, om de studerendes afklaring, overvejelser og tanker før studievalget hænger sammen med deres senere frafald.

Undersøgelsen viser, at 37 % af de studerende, der ikke synes, de var sikre på deres valg af studie, ender med at falde fra i løbet af det første år. Det samme gælder kun 15 % af de studerende, som er afklarede med, om de skal læse til pædagog, antropolog eller markedsføringsøkonom.

Kendetegnende for dem, der ender med at være mest afklarede med deres studievalg, er, at de oplever sig som velinformerede om deres fremtidige studie, fx om fagenes indhold, arbejdsformerne og det sociale liv. De mest afklarede har typisk også været ude i god tid og opsøgt viden fra mange kanter, fx via hjemmesider, åbent hus-arrangementer, og det er karakteristisk, at de også oftere har talt med lærere eller nuværende studerende på studiet.

”Det er ikke overraskende, at unge, der ikke er afklarede med valget af det studie de søger ind på, oftere ender med at droppe ud. Vores analyser peger dog også på en række ting, de unge kan gøre for at blive afklarede: de kan gå i gang i god tid med at søge viden om studievalgsmulighederne, bruge mange forskellige kilder, og især tale med folk på uddannelserne som studerende og undervisere fortæller konsulent Andreas Pihl Kjærsgård fra EVA.

Vælg også 2.-prioritet med omtanke

Undersøgelsen viser også, at studerende, der ikke optages på deres 1.-prioritet, sjældnere er afklarede om deres studie. 77 %, der kommer ind på prioritet 1, er afklarede, mens det kun gælder for 50 % af dem, der kommer ind deres 2.-prioritet.

Det er ikke overraskende at de studerende på ansøgningstidspunktet er mest afklarede med deres førstevalg, men tallene tyder på, at andetvalget for nogle bliver lidt af en hovsaløsning, og det kan vise sig at være uheldigt, påpeger Andreas Pihl Kjærsgård:

”Selvom det typisk er 8 ud af 10, som er så heldige, at de får deres 1. prioritet, er det ikke alle, så det er altså klogt at gardere sig ved også at have et godt alternativ som 2. prioritet. Så man bør også lægge kræfter i at vælge sin 2. prioritet.”