Notat

Veje til at fremme studieintensitet på de videregående uddannelser

Projektleder

Bjarke Tarpgaard Hartkopf

Seniorkonsulent
+45 2179 5721

Formålet med dette notat er at afdække, hvilke institutionelle værktøjer der har betydning for førsteårsstuderendes studieintensitet på danske videregående uddannelser. Undersøgelsen bygger på data fra EVA's forløbsstudie blandt studerende, som blev optaget på en videregående uddannelse i sommeren 2016, Uddannelseszoom, registerdata og data fra den Koordinerede Tilmelding.

Udgivelsesår
2018
ISBN
978-87-7182-176-5
Opdragsgiver
Danmarks Evalueringsinstitut
Download