Notat

Veje til at fremme studieintensitet på de videregående uddannelser

Formålet med dette notat er at afdække, hvilke institutionelle værktøjer der har betydning for førsteårsstuderendes studieintensitet på danske videregående uddannelser. Undersøgelsen bygger på data fra EVA's forløbsstudie blandt studerende, som blev optaget på en videregående uddannelse i sommeren 2016, Uddannelseszoom, registerdata og data fra den Koordinerede Tilmelding.

Udgivelsesår: 2018
ISBN: 978-87-7182-176-5
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Download