PROJEKT

Veje til uddannelseskvalitet

Projektleder

Andreas Pihl Kjærsgård

Seniorkonsulent
+45 22 99 47 98

Dette projekt undersøger, hvordan uddannelser kan arbejde med de seks indikatorer for et godt læringsmiljø, som er repræsenteret i Læringsbarometer, Uddannelses- og Forskningsministeriets store spørgeskemaundersøgelse, der gennemføres hvert andet år og måler uddannelseskvalitet på de videregående uddannelser.