RAPPORT

Vejledningsindsatsen på de danske universiteter

EVA har undersøgt universiteternes nuværende vejledningsindsats. Vi har vurderet udbud og kvalitet af de vejledningstilbud, der stilles til rådighed for de studerende undervejs i uddannelsesforløbet og i overgangen til arbejdsmarkedet. Vi har også kigget på styrker og svagheder i indsatsen og præsenterer eksempler på god praksis.

Udgivelsesår: 2005
ISBN: 87-7958-242-7
Opdragsgiver: EVA
Download