EVA undersøger

Vejledningsindsatsen på de danske universiteter

Find vores udgivelser om universiteternes nuværende vejledningsindsats. Du kan også få indblik i udbuddet og kvaliteten af de vejledningstilbud, der stilles til rådighed for de studerende undervejs i uddannelsesforløbet og i overgangen til arbejdsmarkedet.