TEMA

Velfærdsuddannelser

Kontakt

Mathias Tolstrup Wester

Administrationschef
+45 35 25 56 75

EVA har undersøgt, hvem de studerende er på de fire store velfærdsuddannelser: sygeplejerske-, socialrådgiver-, lærer- og pædagoguddannelserne. Find vores udgivelser, hvor vi bl.a. har spurgt ind til de studerendes oplevelse af det første år på uddannelsen.