VIDENSNOTAT

Viden om peerfeedback på videregående uddannelser

Hvordan får studerende det bedste udbytte af peerfeedback? Hvilken form skal peerfeedbacken fx have? Og Hvilken interaktion skal der være imellem de studerende?  Dette vidensnotat gennemgår 10 centrale spørgsmål om peerfeedback på baggrund af internationale forskningsopsamlinger. Notatet er tænkt som et bidrag til de videregående uddannelsers vidensgrundlag og refleksion i arbejdet med peerfeedback.

Udgivelsesår: 2021
ISBN: 978-87-7182-535-0
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Hent udgivelse