Caseundersøgelse

Vidensomsætning fra forsknings- og udviklingsaktiviteter

Få i denne caseundersøgelse fra EVA svar på, hvordan professionshøjskolerne og erhvervsakademierne arbejder med omsætning af viden fra FoU-projekter til uddannelser og praksis. Caseundersøgelsen tjener samtidig til inspiration for andre uddannelsers arbejde med at indfri ambitionen om en høj grad af vidensomsætning.

Udgivelsesår: 2020
ISBN: (www) 978-87-7182-307-3
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Hent udgivelse