Rapport

Videregående uddannelsers arbejde med studiemiljø

Denne rapport handler om, hvordan videregående uddannelsesinstitutioner organiserer deres arbejde med at tilrettelægge studiemiljøer, og hvilke strategier uddannelsesledelser anvender for at skabe gode studiemiljøer for de studerende. Rapporten er baseret på en kvalitativ interviewundersøgelse blandt uddannelses- og studieledere på 13 forskellige videregående uddannelser.

Udgivelsesår: 2022
ISBN: (www) 978-87-7182-614-2
Hent udgivelse