RAPPORT

De videregående uddannelsesinstitutioners vurderinger af censorsystemet

Regeringen har besluttet at igangsætte et analyse- og udvalgsarbejde vedr. censorsystemet for de videregående uddannelser. EVA har udarbejdet en tværgående opsamling af de videregående uddannelsesinstitutioners høringssvar til censorsystemet.

Udgivelsesår: 2016
ISBN: (www) 978-87-7958-918-6
Opdragsgiver: Censorudvalget
Download