Rapport

Virksomhedernes efterspørgsel efter videregående STEM- og IT-kompetencer i Trekantområdet

Denne rapport formidler resultaterne af en kvalitativ undersøgelse af efterspørgslen på videregående STEM- og IT-kompetencer i Trekantområdet. Analysen bygger på interview med erhvervsorganisationer og virksomheder i området.

Udgivelsesår: 2023
ISBN: 978-87-7182-646-3
Opdragsgiver: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Hent rapporten