Vurdering

Vurdering af BA (Hons) International Hospitality and Tourism Management på Niels Brock

Denne rapport indeholder en vurdering af BA (Hons) International Hospitality and Tourism Management ved Niels Brock (NB). EVA har nedsat en ekspertgruppe, der har ansvaret for det faglige indhold i vurderingen.

Ekspertgruppen vurderer, at BA (Hons) International Hospitality and Tourism Management ved Niels Brock har et acceptabelt indholdsmæssigt niveau. Dvs. at uddannelsen opfylder alle kriterier på tilfredsstillende eller delvist tilfredsstillende vis.

Udgivelsesår: 2019
Hent udgivelse