Vurdering

Vurdering af Dalum Livestock Management Program ved Dalum Landbrugsskole

Denne rapport indeholder en vurdering af Dalum Livestock Management Program (LMP) ved Dalum Landbrugsskole (DL). Kriterierne er gengivet i denne rapport og danner grundlag for en vurdering af uddannelsens kvalitet ud fra krav om kvalitetssikring og overensstemmelse mellem markedsføring, formål og indhold – fra et forbrugerbeskyttelsesperspektiv.

Udgivelsesår: 2019
Hent udgivelse