Vurdering

Vurdering af DIS Study abroad in Scandinavia in Copenhagen

Denne rapport indeholder en vurdering af DIS - Study abroad in Scandinavia in Copenhagen. Ekspertgruppen vurderer, at DIS – Study Abroad in Scandinavia in Copenhagen har et acceptabelt indholdsmæssigt niveau. Dvs. at uddannelsen opfylder alle kriterier på tilfredsstillende eller delvist tilfredsstillende vis.

Udgivelsesår: 2022
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Hent udgivelse