Projekt

Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige uddannelsesinstitutioner

Kontakt

Andreas Pihl Kjærsgård

Seniorkonsulent
+45 22 99 47 98

Børne- og Undervisningsministeriet (UVM) samt Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om at vurdere ikke-godkendte uddannelser og kurser, der henvender sig til udlændinge, og som udbydes på statslige uddannelsesinstitutioner.