VURDERING

Vurdering af Graduate Certificate in International Business på Niels Brock

EVA har vurderet, hvordan uddannelsen kan danne grundlag for opholdstilladelse i Danmark til elever og stude-rende fra lande uden for EU. 

Udgivelsesår: 2013
Download