VURDERING

Vurdering af Livestock Management på Dalum Landbrugsskole

EVA har vurderet, hvordan uddannelsen Livestock Management på Dalum Landbrugsskole  kan danne grundlag for opholdstilladelse i Danmark til elever og studerende fra lande uden for EU. 

Udgivelsesår: 2016
Download