VURDERING

Vurdering af The Interaction Design Programme på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

EVA har vurderet, hvordan uddannelsen kan danne grundlag for opholdstilladelse i Danmark til elever og stude-rende fra lande uden for EU. 

Udgivelsesår: 2016
Download