NOTAT

Vurderinger af kvaliteten på den nye pædagoguddannelse

Projektleder

Dina Celia Madsen

Områdechef
+45 3029 0684

Hvordan vurderer studerende og undervisere den nye uddannelse med hensyn til forskellige kvalitetsparametre? Denne analyse er en ud af foreløbig fire, hvis formål er at afklare, om intentionerne med den nye pædagoguddannelse uddannelse indfris.

Udgivelsesår
2016
ISBN
(www) 978-87-7958-981-0
Opdragsgiver
EVA
Download