NOTAT

Vurderinger af kvaliteten på den nye pædagoguddannelse

Hvordan vurderer studerende og undervisere den nye uddannelse med hensyn til forskellige kvalitetsparametre? Denne analyse er en ud af foreløbig fire, hvis formål er at afklare, om intentionerne med den nye pædagoguddannelse uddannelse indfris.

Udgivelsesår: 2016
ISBN: (www) 978-87-7958-981-0
Opdragsgiver: EVA
Download