OMRÅDE

Voksen- og efteruddannelse

Kontakt

Jakob Rathlev

Områdechef
+45 3050 2443

EVA har fokus på, hvordan tilbuddene for voksen- og efteruddannelse spiller sammen og matcher arbejdsmarkedets behov. Vi undersøger både tilbud for ufaglærte, faglærte og for folk med videregåede uddannelse.

Vi risikerer at reproducere svage læsefærdigheder. Det er en svær og uoverstigelig opgave at støtte sit barn i at lære at læse, når man ikke selv kan læse en bog til 4. klassetrin

Mikkel Haarder, direktør, EVA

Seneste udgivelser

Seneste artikler