PLAKAT

3 elementer der påvirker voksnes vedholdenhed

Ifølge forskningen er der 3 elementer, der påvirker, om voksne med svage basale færdigheder er vedholdende, så de når deres mål om fx at blive bedre til at læse, skrive eller regne: Holdning til uddannelse, mestringsforventninger og forståelse af læringsresultater.

Udgivelsesår: 2016
Opdragsgiver: EVA
Download