Notat

Hver 3. virksomhed synes, at det er svært at tale med medarbejdere om kompetenceløft af deres basale færdigheder

Kontakt

Michael Andersen

Chefkonsulent
+45 5054 4485

Tidligere undersøgelser viser, at virksomhedernes opbakning har stor betydning for især ufaglærtes lyst til at opkvalificere sig. Men hvor let er det egentlig for virksomhederne at tage hånd om medarbejdere, der har behov for at blive bedre til at læse og skrive? Det ser EVA nærmere på i denne minianalyse.

Udgivelsesår
2018
Opdragsgiver
Danmarks Evalueringsinstitut
Download