Rapport

Ækvivalensvurdering af kommunomuddannelserne

Rapporten vurderer, om kommunomuddannelserne har samme kvalitet som anerkendte videregående voksenuddannelser på akademiniveau. Derudover præsenterer rapporten en analyse med anbefalinger til udviklingen af kommunomuddannelserne på to områder: brugen af it samt hvordan samspillet mellem teori og praksis kan styrkes.

Udgivelsesår: 2019
ISBN: 978-87-7182-236-6
Opdragsgiver: COK
Hent udgivelse