RAPPORT

Ækvivalensvurdering - Vurdering af den kommunale lederuddannelse i forhold til diplomuddannelsen i ledelse

Denne rapport fremlægger en vurdering af, hvordan den kommunale lederuddannelse ækvivalerer med diplomuddannelsen i ledelse. Ækvivalensvurderingen skal danne grundlag for en central meritaftale.

Udgivelsesår: 2007
ISBN: 978-87-7958-421-1
Opdragsgiver: Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK), Danmarks Forvaltningshøjskole (DFH) og Undervisningsministeriet
Download