Rapport

Aktiviteten inden for offentlig videregående VEU

Denne aktivitetsanalyse giver et nuanceret indblik i, hvordan aktiviteten inden for offentlig videregående voksen- og efteruddannelse (VEU) har udviklet sig i perioden 2005-2017. Analysen viser fx en langtidstendens til, at flere voksne bruger videregående VEU i mindre grad end tidligere, og at der er meget store variationer med hensyn til, i hvilket omfang forskellige målgrupper gør brug af videregående VEU.

Udgivelsesår: 2020
ISBN: (www) 978-87-7182-385-1
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Hent udgivelse