RAPPORT

Almen voksenuddannelse - evaluering af reformen fra 2009

EVA har undersøgt, om reformen af almen voksenuddannelse (avu) har medvirket til at indfri målsætningen om, at 95 % af en ungdomsårgang skal afslutte en ungdomsuddannelse. Undersøgelsen viser, at mange af reformens centrale mål er nået.

Udgivelsesår: 2013
ISBN: 978-87-7958-700-7
Opdragsgiver: Ministeriet for Børn og Undervisning (MBU)
Download
Bestil i trykt format hos Rosendahls boghandel