RAPPORT

Almen voksenuddannelse - evaluering af reformen fra 2009

EVA har undersøgt, om reformen af almen voksenuddannelse (avu) har medvirket til at indfri målsætningen om, at 95 % af en ungdomsårgang skal afslutte en ungdomsuddannelse. Undersøgelsen viser, at mange af reformens centrale mål er nået.

Udgivelsesår
2013
ISBN
978-87-7958-700-7
Opdragsgiver
Ministeriet for Børn og Undervisning (MBU)
Bestil i trykt format hos Rosendahl-Schultz
Download