RAPPORT

Nyt AMU - med fokus på kompetencer og fleksibilitet

EVA har undersøgt AMU-systemets stærke og svage sider med udgangspunkt i lov om AMU fra 2004. Vi har givet anbefalinger til, hvordan systemet kan forbedres til fordel for dem, der tager en arbejdsmarkedsuddannelse, de institutioner der udbyder uddannelserne, arbejdsmarkedets parter og samfundet som helhed.

Udgivelsesår: 2008
ISBN: 978-87-7958-465-5
Opdragsgiver: EVA
Download