RAPPORT

Nyt AMU - med fokus på kompetencer og fleksibilitet

Projektleder

Michael Andersen

Chefkonsulent
+45 5054 4485

EVA har undersøgt AMU-systemets stærke og svage sider med udgangspunkt i lov om AMU fra 2004. Vi har givet anbefalinger til, hvordan systemet kan forbedres til fordel for dem, der tager en arbejdsmarkedsuddannelse, de institutioner der udbyder uddannelserne, arbejdsmarkedets parter og samfundet som helhed.

Udgivelsesår
2008
ISBN
978-87-7958-465-5
Opdragsgiver
EVA
Download