RAPPORT

Anerkendelse af realkompetencer i nordisk perspektiv

Anerkendelse af et menneskes realkompetencer kan medvirke til, at flere borgere kan bidrage mere aktivt til det danske samfund. EVA har kortlagt de nordiske landes erfaringer med at vurdere og anerkende realkompetencer. Rapporten kan tjene til inspiration for den videre udvikling af anerkendelse af realkompetencer i Danmark.

Udgivelsesår: 2010
ISBN: 978-87-7958-589-8
Opdragsgiver: EVA
Download