RAPPORT

Anerkendelse af realkompetencer på VEU-området mv.

EVA har undersøgt, om lovgivningen om anerkendelse af realkompetence på voksen- og efteruddannelsesområdet har haft den tilsigtede virkning og kvalitet. EVA har blandt andet kigget på, hvordan uddannelsesinstitutionerne håndterer deres opgaver i forhold til realkompetencevurderinger.

Udgivelsesår: 2010
ISBN: 978-87-7958-582-9
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet
Download
Bestil i trykt format hos Rosendahls boghandel