Rapport

Caseundersøgelse af transfer på de offentlige videregående lederuddannelser

Denne caseundersøgelse belyser, hvordan man på de offentlige videregående lederuddannelser samt de arbejdspladser, deltagerne kommer fra, arbejder med at styrke overførslen af kompetencer og viden fra uddannelsen til det daglige ledelsesarbejde (også kaldet transfer).

Udgivelsesår: 2021
ISBN: (www) 978-87-7182-465-0
Opdragsgiver: Forsknings- og Uddannelsesstyrelsen (UFM)
Hent rapport