ARRANGEMENT

Danmarks Læringsfestival

-

EVA deltager på Danmarks Læringsfestival 2019 med oplæg om digital dannelse og e-lærning på dagtilbudsområdet og området for voksen- og efteruddannelse.

Temaet for Danmarks Læringsfestival er i år teknologiforståelse. Et begreb, der efterhånden anvendes og indarbejdes som en del af undervisningen på de fleste uddannelsesområder. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) er inviteret til at holde oplæg om digitalisering på henholdsvis dagtilbudsområdet samt området for voksen- og efteruddannelse.

Digital dannelse i dagtilbud

v. Britta Conny Carl, chefkonsulent, EVA
Fra området for Dagtilbud for Børn holder chefkonsulent hos EVA, Britta Conny Carl, oplæg om den styrkede pædagogiske læreplan og digital dannelse i dagtilbud. Oplægget skal give pædagogiske ledere og personale i danske dagtilbud inspiration til, hvordan de i dagligdagen kan arbejde med at realisere ambitionerne i den styrkede pædagogiske læreplan, bl.a. i forhold til digital dannelse.
Oplægget finder sted onsdag den 13. marts kl. 13.15.
Læs mere om oplægget her.

Brug af e-læring og blended learning på VEU

v. Michael Andersen, chefkonsulent, EVA
Sammen med to andre oplægsholdere, giver chefkonsulent hos EVA, Michael Andersen, en status på den nationale strategiske indsats for digitalisering af VEU. Michael Andersen præsenterer nogle af de foreløbige hovedresultater fra EVA’s store kortlægning af voksen- og efteruddannelsernes brug af e-læring og blended learning, som er en blanding af e-læring og tilstedeværelsesundervisning.
Oplægget finder sted torsdag den 14. marts kl.12.15.
Læs mere om oplægget her.

Tid & sted

13.-14. marts, kl. 8.00-17.00 

Bella Center
Center Boulevard 5
2300 København S

Læs mere om konferencen og køb billet her.