Rapport

Digitalisering af VEU 1. delrapport

Hvordan bruges e-læring og blended learning på VEU? Hvilke styrker og svagheder ser VEU-udbyderne ved at tilrettelægge voksenuddannelse som e-læring og blended learning? Det er de to primære forhold, første delrapport i projektet om digitalisering på voksen- og efteruddannelsesområdet (VEU) belyser. Derudover undersøges VEU-udbyderes brug af digitale platforme samt deres digitale parathed.

Udgivelsesår: 2018
ISBN: (www) 978-87-7182-241-0
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet, Styrelsen for IT og Læring
Hent udgivelse