RAPPORT

E-læring og blended learning på VEU-området

E-læring er afgørende faktorer for at få flere voksne til at uddannelse sig. EVA har undersøgt, hvor udbredt det er at bruge e-læring og blended learning på enkeltfag på VUC, VVU på erhvervsakademier og diplomuddannelser på professionshøjskoler.

Udgivelsesår: 2011
ISBN: 978-87-7958-626-0
Opdragsgiver: EVA
Download