RAPPORT

Effekten af lederuddannelse af skoleledere

EVA har undersøgt, om den store uddannelsesmæssige satsning med hensyn til offentlige ledere har haft en effekt på medarbejdertrivsel og faglige præstationer på folkeskoleområdet. Vi har vi stillet skarpt på, i hvilken grad det påvirker skolens medarbejdertrivsel (målt på sygefravær) og elevernes faglige præstationer (mål til nationale test), at skolelederen har taget Diplom i Ledelse.

 

Udgivelsesår: 2017
ISBN: (www) 978-87-7182-011-9
Opdragsgiver: EVA
Download