Rapport

Effekten af voksenlærlingeordningen på tilgangen til erhvervsuddannelser

Er der en kausal sammenhæng mellem ændringer i tilskudsniveauet i voksenlærlingeordningen på den ene side og tilgang, frafald og gennemførelse på erhvervsuddannelserne for ufaglærte i målgruppen på den anden side? 

Dette har EVA undersøgt i denne rapport. 

Udgivelsesår: 2023
ISBN: 978-87-7182-658-6
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM
Hent rapporten