FOLDER

Efteruddannelse - inspiration til erhvervsskoler om EUD-lærernes efteruddannelse

Få inspiration til, hvordan I på erhvervsskoler kan gribe arbejdet med efteruddannelse af lærerne an. Folderen giver blandt andet konkrete bud på, hvordan I kan bryde de barrierer, der i dagligdagen forhindrer, at efteruddannelsen sætter sig spor i praksis.

Udgivelsesår: 2009
ISBN: 978-87-7958-550-8
Opdragsgiver: EVA
Download