RAPPORT

Efteruddannelse af lærere ved erhvervsskoler og AMU-centre

Evalueringens kortlægger og vurderer: behovet for efteruddannelse af lærere, de skolemæssige rammer for efteruddannelse, skolernes tilrettelæggelse og prioritering af efteruddannelse samt i hvilket omfang den eksisterende efteruddannelse dækker behovene.

Udgivelsesår: 2002
ISBN: 87-7958-062-9
Download