Rapport

Erfaringer med fagene FVU-engelsk og FVU-digital

Rapporten belyser erfaringerne med de nye fag, FVU-engelsk og FVU-digital, gennem fire cases fra både udbydernes og brugernes perspektiver. De to fag blev oprettet i forlængelse af VEU-trepartsaftalen fra 2017.

 

Udgivelsesår: 2021
ISBN: (www) 978-87-7182-519-0
Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)
Hent rapport