RAPPORT

Evaluering af advokatuddannelsen

Advokatuddannelsen skal give deltagerne den fornødne viden og kompetence – inden for udvalgte emner – til at kunne agere som advokat. EVA har bl.a undersøgt, om uddannelsen forbedrer deltagernes evne til at udfylde rollen som advokat.

Udgivelsesår: 2014
ISBN: (www) 978-87-7958-777-9
Opdragsgiver: Advokastsamfundet
Download