Rapport

Evaluering af AMU-udbydernes arbejde med basale færdigheder

I rapporten ser EVA på,  hvordan flere AMU-deltagere kan få styrket deres basale færdigheder, herunder gennem deltagelse i forberedende voksenundervisning (FVU) og/eller kurserne AMU-dansk og AMU-matematik.

Udgivelsesår: 2022
ISBN: (www) 978-87-7182-619-7
Hent udgivelse