RAPPORT

Evaluering af forberedende voksenundervisning (FVU)

VUC'erne fik efter amternes nedlæggelse i 2007 hovedansvaret for forberedende voksenundervisning (FVU), som er et uddannelsestilbud til voksne, der har svært ved at læse, skrive og regne. EVA har undersøgt, hvordan VUC'ernes rolle er i samarbejdet med andre udbydere af FVU.

Udgivelsesår: 2012
ISBN: 978-87-7958-658-1
Opdragsgiver: EVA
Download
Bestil i trykt format hos Rosendahls boghandel