Projekt

Evaluering af forsøg med VEU-godtgørelse

Kontakt

Michael Andersen

Chefkonsulent
+45 5054 4485

I forlængelse af trepartsaftalen fra 2017 blev der igangsat et fireårigt forsøg om, at der kan opnås VEU-godtgørelse til lønmodtagere eller virksomheder i forbindelse med deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelse (AMU), hvor mere end 75 procent er tilrettelagt som fjernundervisning, og hvor der er udviklet centrale prøver. Styrelsen for It og Læring (STIL) har ønsket forsøget evalueret af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) i perioden 2019-2021.