Rapport

Evaluering af forsøg med VEU-godtgørelse ved op til fuld fjernundervisning i AMU

Da der ikke har kunnet konstateres nogen aktivitet inden for forsøgets rammer, belyser denne første milepælsrapport i stedet omfanget af fjernundervisning, som udbydes af AMU-udbydere uden for forsøgets rammer samt udbydernes vurderinger af muligheder og barrierer i forhold til at tilrettelægge AMU-forløb med mere end 75 procent fjernundervisning.

Denne milepælsevaluering er lavet i 2019. Find slutevalueringen fra 2021 her.

Udgivelsesår: 2019
ISBN: (www) 978-87-7182-309-7
Opdragsgiver: Styrelsen for IT og Læring (STIL)
Hent udgivelse