NOTAT

Evaluering af friinstitutionsforsøg

Som en del af trepartsaftalen i 2016 mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter blev det besluttet at igangsætte en række initiativer til styrkelse af AMU. Blandt disse initiativer var et friinstitutionsforsøg og et forsøg med kollektiv afkortning af AMU-kurser. Dette notat formidler resultaterne af en midtvejsevaluering af friinstitutionsforsøget.

Udgivelsesår: 2017
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet
Download