Rapport

Evaluering af initiativer fra VEU-trepartsaftalen 2017 - En sammenfatning

Rapporten er en sammenfatning af resultaterne af en række undersøgelser og evalueringer af dele af VEU-trepartsaftalen fra 2017. I sammenfatningen analyserer EVA styrker og svagheder ved flere centrale aftaleelementer. Det er således hensigten, at rapporten kan kvalificere de kommende drøftelser mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Udgivelsesår: 2021
ISBN: (www) 978-87-7182-549-7
Opdragsgiver: Børne- og undervisningsministeriet (BUVM)
Hent rapport