RAPPORT

Evaluering af Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL)

EVA har evalueret Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL). Formålet med evalueringen var blandt andet at vurdere, hvordan NVL’s aktiviteter fremadrettet kan styrkes.

Udgivelsesår: 2012
ISBN: (www) 978-87-7958-668-0
Opdragsgiver: Nordisk Ministerråd
Download