RAPPORT

Evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Alle skal have mulighed for at gennemføre en voksenuddannelse. EVA har undersøgt, om projektet ”Lige muligheder for alle” har nået sit mål om at udvikle metoder og redskaber, der kan hjælpe tosprogede og unge fra uddannelsesfremmede miljøer. 

Udgivelsesår: 2009
ISBN: (www) 978-87-7958-549-2
Opdragsgiver: EVA
Download