Rapport

Evaluering af puljen Parat til læring og undervisning

Puljen Parat til læring og undervisning blev oprettet i 2018 med det formål at gøre herboende udsatte grønlændere mere læringsparate og styrke deres dansksproglige kompetencer. I denne evalueringsrapport sammenfatter EVA resultaterne af indsatserne i fem projekter, som er støttet af puljen. Derudover opsamler rapporten viden om puljens målgruppe samt formulerer fem anbefalinger til fremtidige særlige indsatser for puljens målgruppe.

Udgivelsesår: 2020
ISBN: ISBN (www) 978-87-7182-459-9
Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)
Hent rapport